SCHIZM Logo
Collage
START GAME VISUALS AUDIO TECHNOLOGIES SUPPORT LINKS
HR
Title

Distinctive environments where the action takes place, both indoors and outdoors, created by gifted individual artists - floating balloon towns, mysterious underground locations, abandoned industrial cities, sea-floating organic spaceships.

Breathtaking, highly detailed, photorealistic, 3D prerendered graphics presented fullscreen in high resolution (640x360) and high color.

Akcja gry rozgrywa się w bardzo różnorodnych środowiskach, na otwartej przestrzeni i we wnętrzach, stworzonych przez bardzo utalentowanych artystów - latające miasta-balony, tajemnicze podziemne lokacje, porzucone przemysłowe kompleksy, czy pływające po morzu organiczne statki kosmiczne.

Prerenderowana grafika 3D zapiera dech w piersiach swym fotorealizmem i olbrzymią ilością detali, a prezentowana jest na pełnym ekranie, w wysokiej rozdzielczości (640x360) w trybie "high color" (65 tysięcy kolorów).

Click on the screenshots below to see their high resolution versions

Klikaj na obrazkach poniżej, aby zobaczyć je w wysokiej rodzielczości


Newest screenshots   Najnowsze obrazki
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge

 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge

High resolution (1280x720) pictures below. They are quite big (about 200 kB each) and will load into new windows when clicked.

Poniżej są obrazki w wysokiej rozdzielczości (1280x720). Są dość duże (około 200 kB każdy) i będą ładować się do nowych okien po kliknięciu.

hires screenshot hires screenshot hires screenshot
hires screenshot hires screenshot hires screenshot
© 2001 L.K. Avalon
Please report errors to Webmaster
Błędy proszę raportować Webmasterowi
Look for links to secret pages here